Zpracování návrhů

1. Zpracování návrhu kuchyňské linky, vestavěných skříní a dalšího nábytku na míru + nacenění realizace

Nabízíme komplexní zpracování návrhu kuchyňských linek, vestavěných skříní a dalšího nábytku na míru; zaměření prostoru, zpracování instalačních výkresů i následnou realizaci – tj. výroba a montáž pod mým designérským dohledem. = maximální péče a zájem o Vás a Vaše potřeby při zpracování návrhu, ukázka několika možných dispozičních variant řešení, vyřešení všech detailů a barevného ladění, poctivá česká výroba v truhlárně pod mým osobním dohledem, jakož i následná montáž u Vás doma.

Zpracování návrhu a nacenění zakázky u nás na studiu – truhlárně = ZDARMA
Konzultace a zpracování 3D návrhu nábytku na míru BEZ REALIZACE on-line = 1 500,- Kč vč. DPH (o víkendu 2 000,- Kč vč. DPH)

 

Doplňkové položky:

 • Konzultace, zpracování návrhu a zaměření prostoru přímo u Vás  = 2 500,- Kč vč. DPH + 13,- Kč vč. DPH za 1 km cesty
 • výkres instalačních rozvodů ke kuchyňské lince = 1 210,- Kč vč. DPH
 • kótované výkresy zakázky = 1 210,- Kč vč. DPH
 • další úprava návrhu nad rámec konzultace = 500,- Kč vč. DPH
 • další konzultace návrhu navíc = 750,- Kč vč. DPH za započatou 1h + 13,- Kč vč. DPH za 1 km cesty

V případě realizace zakázky s námi on-line zpracování návrhu a doplňkové položky také ZDARMA.

V této formě spolupráce je zahrnuto vše následující: (pro zobrazení obsahu rozklikněte)
 1. Úvodní osobní schůzka u nás na studiu, u Vás doma nebo on-line formou – minimálně 1 – 2 hodiny času jen pro Vás, kdy se snažím získat maximum informací o Vašich potřebách, přáních a požadavcích a zároveň Vám předám spoustu informací o možnostech Vaší nové kuchyně nebo jiného nábytku, včetně ukázky několika možných dispozičních řešení Vašeho nábytku na míru. Samozřejmostí je ukázka vzorníků a katalogů, kreslení drobných náčrtku apod.
 2. Pokud se scházíme na budoucím místě realizace, zaměřuji si sama prostor pro další postup, pokud u nás na studiu nebo on-line formou, proberu s Vámi rozměrové uspořádání daného prostoru.
 3. Následně pro Vás zpracovávám možnosti dispozičního řešení. Je-li to možné, v případě kuchyní si ukážeme minimálně 2 varianty, abyste si sami dokázali vyhodnotit přednosti a nedostatky Vašeho prostoru. (Snažím se klientům ukázat vždy všechny možné varianty, které mě napadnou). U vestavěných skříní a dalších kusů nábytku dispoziční varianty zpravidla nebývají; vytvářím je tedy pouze v případě potřeby.  Stává se, že klienti jsou “zaháčkovaní” v jedné variantě např. dle architektonického výkresu, čímž mnohem hezčí nebo praktičtější řešení zazdí dříve, než jej vidí.
 4. Z navržených řešení vybíráte jednu variantu, která odpovídá Vašemu vkusu, která se Vám z objektivního pohledu líbí nejvíce a se kterou budeme dále pracovat.
 5. Po absolvování naší schůzky kuchyňskou linku nebo jiný typ nábytku překreslím do hezkého vizualizačního programu, kde už potom vidíme konkrétní detaily – přesné velikosti skříněk, barevné ladění apod. (V této fázi již řešíme veškeré detaily kuchyně, vestavěné skříně nebo jiné zakázkové výroby a jejich konkrétní finální podobu.)
 6. V další fázi procesu Vám zpracovaný 3D grafický výstup odprezentuji, můžeme provést finální změnu a případně získáte nacenění zakázky z naší truhlárny. Můžete si za poplatek vizualizaci odnést domů s dalšími podklady pro výrobu anebo pokračovat ve spolupráci s námi.

 

Pokud následně souhlasíte s cenou kuchyně nebo jiného nábytku na míru, můžeme přistoupit k následujícím krokům realizace zakázky:

 1. Máme-li zpracovanou finální podobu Vaší nové kuchyně nebo jiného nábytku na míru, po jejím schválení a přecenění sepíšeme kupní smlouvu s rozpisem zakázky a následuje z naší strany truhlářské zaměření daného prostoru, popř. nakreslení instalačních výkresů pro přípravu rozvodů elektřiny, vody, odpadů, odtahu, event. i plynu.
 2. Následuje výroba pod mým přímým dohledem a montáž taktéž za mé minimálně jednodenní účasti. ( Dovolují-li mi to mé časové možnosti, snažím se být přítomna minimálně poslední den montáže, abych mohla kuchyň nebo jiný nábytek na míru osobně předat a zároveň byla obeznámena s reálným stavem kuchyně a dalšího nábytku.)

2. Zpracování návrhu rezidenčního a komerčního interiéru

Nabízíme komplexní zpracování návrhu komerčních i rezidenčních interiérů, zaměření prostoru, zpracování 3D vizualizací, simpleboardu, barevného schématu, přehled vybavení atd. = maximální péče a zájem o Vás a Vaše potřeby při zpracování návrhu, ukázka několika možných variant dispozičních řešení, vyřešení detailů a barevného ladění, event. poctivá česká výroba v truhlárně pod mým osobním dohledem, jakož i následná montáž u Vás doma.
Dále nabízíme poskytnutí odborného poradenství, konzultace…

Částka za zpracování návrhu rezidenčních interiérů (cena za 1 místnost):

do 10m2 = 4 235,- Kč vč. DPH

do 15m2 = 5 445,- Kč vč. DPH

do 20m2 = 6 655,- Kč vč. DPH

do 25m2 = 7 865,- Kč vč. DPH

do 30m2 = 9 075,- Kč vč. DPH

do 35m2 = 10 285,- Kč vč. DPH

do 40m2 = 11 495,- Kč vč. DPH

nad 40m2 = individuálně

 

+ doprava 13,- Kč vč. DPH za km každá cesta.

 

Částka za zpracování návrhu komerčních interiérů:

individuální na základě poptávky

 

Doplňkové položky:

 • Další úprava návrhu navíc před zpracováním finální 3D vizualizace = 500,- Kč vč. DPH
 • Další vícepráce, konzultace, odborné poradenství, asistovaný nákup apod. = 750,- Kč vč. DPH za započatou 1 h práce

 

V ceně za zpracování návrhu interiéru není zahrnut dohled nad realizací ani realizace samotná!

V CENĚ NÁVRHU INTERIÉRU JE ZAHRNUTO:

 

1, ÚVODNÍ KONZULTACE

2, ZAMĚŘENÍ PROSTORU / ROZKLÍČOVÁNÍ VAŠICH PLÁNŮ

3, ZPRACOVÁNÍ MINIMÁLNĚ 2 VARIANT DISPOZIČNÍCH ŘEŠENÍ

4, ZPRACOVÁNÍ 3D VIZUALIZACE VYBRANÉHO DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ

5, KONZULTACE A ÚPRAVA 3D VIZUALIZACE

6, ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKU:

3D VIZUALIZACE PROSTORU

+ DISPOZIČNÍ VÝKRES

+ MOODBOARD (deska konceptu)

+ SIMPLEBOARD (přehled vybavení)

+ MATERIÁLOVÉ SCHÉMA

+ NACENĚNÍ ZAKÁZKOVÉ VÝROBY

+ FINANČNÍ SOUHRN

V této formě spolupráce je zahrnuto vše následující: (pro zobrazení obsahu rozklikněte)
 1. Úvodní osobní schůzka u nás na studiu, u Vás doma nebo on-line formou – minimálně 1,5 – 2 hodiny času jen pro Vás, kdy se snažím získat maximum informací o Vašich potřebách, přáních a požadavcích a zároveň Vám předám spoustu informací o možnostech Vašeho nového interiéru, včetně ukázky několika možných dispozičních řešení Vašeho prostoru.
 2. Pokud se scházíme na budoucím místě realizace, zaměřuji si sama prostor pro další postup, pokud u nás na studiu nebo on-line formou, proberu s Vámi rozměrové uspořádání daného prostoru.
 3. Následně pro Vás zpracovávám možnosti dispozičního řešení Vašeho prostoru. Je-li to možné, ukážeme si minimálně 2 varianty, abyste si sami dokázali vyhodnotit přednosti a nedostatky Vašeho prostoru. (Snažím se klientům ukázat vždy všechny možné varianty, které mě napadnou). U některých interiérů dispoziční varianty nebývají možné; vytvářím je tedy pouze v případě potřeby.  Stává se, že klienti jsou “zaháčkovaní” v jedné variantě např. dle architektonického výkresu, čímž mnohem hezčí nebo praktičtější řešení zazdí dříve, než jej vidí.
 4. Z navržených řešení vybíráte jednu variantu rozmístění jednotlivých kusů nábytku, která odpovídá Vašemu vkusu, která se Vám z objektivního pohledu líbí nejvíce a se kterou budeme dále pracovat.
 5. Po absolvování výše zmíněných kroků dispoziční návrh překreslím do hezkého vizualizačního programu do jeho 3D podoby, kde už potom vidíme konkrétní detaily – přesné velikosti skříněk, barevné ladění apod. (V této fázi již řešíme veškeré detaily prostoru v modelovém schématu, aspekty jednotlivých komponentů, z nichž se interiér bude skládat, případnou zakázkovou výrobu a jejich konkrétní finální podobu.)
 6. V další fázi procesu Vám zpracovaný 3D grafický výstup odprezentuji, probereme jednotlivé komponenty, z nichž se Váš interiér může skládat a můžeme provést finální změnu před zpracováním kompletní dokumentace. V případě potřeby je možné doplnit tuto fázi o další konzultace a přepracování návrhu za příplatek.
 7. Nakonec pro Vás zpracuji finální dokument, v němž získáte nejen finální 3D vizualizace Vašeho nového interiéru, ale také jeho dispoziční výkres, nacenění zakázkové výroby z naší truhlárny, přehled použitých prvků, materiálové schéma, moodboard a finanční souhrn nově budovaného prostoru. Můžete si za poplatek dokumenty odnést domů s dalšími podklady pro výrobu zakázkového nábytku (výrobní výkresy, instalační schémata) anebo pokračovat v realizaci ve spolupráci s námi.

 

Pokud se následně rozhodnete také pro výrobní spolupráci s námi a souhlasíte s cenou naceněného nábytku na míru, můžeme přistoupit k následujícím krokům realizace zakázky:

 1. Máme-li zpracovanou finální podobu Vašeho nového prostoru, po jejím schválení a přecenění sepíšeme kupní smlouvu s rozpisem zakázky a následuje z naší strany truhlářské zaměření daného prostoru, popř. nakreslení instalačních výkresů pro přípravu rozvodů elektřiny, vody, odpadů, odtahu, event. i plynu.
 2. Následuje výroba a zařízení všeho potřebného, na čem se v rámci realizace zakázky domluvíme, pod mým přímým dohledem a montáž taktéž za mé minimálně jednodenní účasti. ( Dovolují-li mi to mé časové možnosti, snažím se být přítomna minimálně poslední den montáže, abych mohla kuchyň nebo jiný nábytek na míru osobně předat a zároveň byla obeznámena s reálným stavem zakázky.)

NOVINKA – Zkrácený on-line návrh rezidenčního interiéru za sníženou cenu

Částka za zpracování ZKRÁCENÉHO – ON-LINE návrhu rezidenčních interiérů (cena za 1 místnost):

do 10m2 = 2 420,- Kč vč. DPH

do 15m2 = 3 025,- Kč vč. DPH

do 20m2 = 3 630,- Kč vč. DPH

do 25m2 = 4 235,- Kč vč. DPH

do 30m2 = 4 840,- Kč vč. DPH

do 35m2 = 5 445,- Kč vč. DPH

do 40m2 = 6 050,- Kč vč. DPH

nad 40m2 = individuálně

 

Doplňkové položky:

 • Další úprava návrhu navíc před zpracováním finální 3D vizualizace = 500,- Kč vč. DPH
 • Další vícepráce, konzultace, odborné poradenství, asistovaný nákup apod. = 750,- Kč vč. DPH za započatou 1 h práce

 

V ceně za zpracování zkráceného on-line návrhu interiéru není zahrnut dohled nad realizací ani realizace samotná!

V CENĚ ZKRÁCENÉHO ON-LINE NÁVRHU INTERIÉRU JE ZAHRNUTO:

 

1, ÚVODNÍ KONZULTACE

2, ROZKLÍČOVÁNÍ VAŠICH PLÁNŮ

3, ZPRACOVÁNÍ MINIMÁLNĚ 2 VARIANT DISPOZIČNÍCH ŘEŠENÍ

4, ZPRACOVÁNÍ 3D VIZUALIZACE VYBRANÉHO DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ

5, KONZULTACE A ÚPRAVA 3D VIZUALIZACE

6, ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKU:

3D VIZUALIZACE PROSTORU

+ DISPOZIČNÍ VÝKRES