Ceník služeb a popis spolupráce

1. Zpracování návrhu kuchyně (nábytku na míru) včetně realizace

Nabízíme komplexní zpracování návrhu kuchyně a dalšího nábytku na míru, zaměření prostoru, zpracování instalačních výkresů a následnou realizaci – tj. výroba a montáž pod mým designérským dohledem. = maximální péče a zájem o Vás a Vaše potřeby při zpracování návrhu, ukázka několika možných dispozičních variant řešení, vyřešení všech detailů a barevného ladění, poctivá česká výroba v truhlárně pod mým osobním dohledem, jakož i následná montáž u Vás doma.

Záloha před zpracováním návrhu: 5 000,- Kč vč. DPH (záloha se odečítá z celkové ceny kuchyně) + doprava v případě mého dojezdu za Vámi 8,- Kč/km.
(v případě řešení jiného nábytku na míru je záloha stanovena individuálně na základě upřesnění rozsahu zakázky)

= zpracování návrhu včetně veškeré péče o Vás při realizaci ZDARMA.

 

V případě, že zvolíte tuto formu spolupráce s námi a následně se rozhodnete s námi finálně nerealizovat, bude Vám návrhová činnost doúčtovaná dle možnosti spolupráce č. 2.

Kuchyňské studio Chomutov
V této formě spolupráce je zahrnuto vše následující: (pro zobrazení obsahu rozklikněte)

– Úvodní osobní schůzka u nás na studiu nebo u Vás doma – obvykle trvá 2-5 hodin, kdy se snažím získat maximum informací od Vás a zároveň Vám předám spoustu informací o možnostech Vaší nové kuchyně, včetně ukázky vzorníku a katalogů, kreslení drobných náčrtku apod.

– Pokud se scházíme na budoucím místě realizace, zaměřuji si sama prostor pro další postup, pokud u nás na studiu, proberu s Vámi rozměrové uspořádání daného prostoru.

– Následně pro Vás zpracovávám možnosti dispozičního řešení pro Váš prostor. Je-li to možné, minimálně 2 varianty, ale počet není omezen. (Snažím se klientům ukázat vždy všechny možné varianty, které mě napadnou). Stává se, že klienti jsou “zaháčkovaní” v jedné variantě např. dle architektonického výkresu, čímž mnohem hezčí nebo praktičtější řešení zazdí dříve, než jej vidí. Proto ke každému půdorysu – dispozičnímu řešení mohu ukázat i jednoduché modulové 3D vizualizace a v případě zájmu je možné se v této základní podobě dispozičního řešení díky funkcím používaného programu i “projít”.

– Při následné schůzce z navržených řešení vybíráte jednu variantu, která odpovídá Vašemu vkusu, která se Vám z objektivního pohledu líbí nejvíce a se kterou budeme dále pracovat.

– Já poté kuchyň překreslím do toho opravdu hezkého vizualizačního programu, kde už potom řešíme konkrétní detaily – přesné velikosti skříněk, barevné ladění apod. (V této fázi již řešíme detaily kuchyně a konkrétní finalní podobu. Tu po všech úpravách zpracuji do konečných nahledů, které Vám odprezentuji a zároveň předávám pánům truhlářům k nacenění.)

– Pokud následně souhlasíte s cenou kuchyně (nábytku na míru), anebo je potřeba ještě návrh poupravit – např. dojít ke kompromisům, aby se pohnula cena, pak ještě zapracuji tyto úpravy a můžeme přistoupit k následujícím krokům.

– Máme-li zpracovanou finální podobu Vaší nové kuchyně (nábytku na míru), po jejím schválení a přecenění sepíšeme kupní smlouvu s rozpisem položek a následuje z naší strany truhlářské zaměření daného prostoru, nakreslení instalačních výkresů pro přípravu rozvodů elektřiny, vody, odpadů, odtahu, popř. plynu; výroba pod mým přímým dohledem a montáž taktéž za mé minimálně jednodenní účasti. ( Dovolují-li mi to mé časové možnosti, snažím se být přítomna minimálně poslední den montáže, abych mohla kuchyň nebo jiný nábytek na míru osobně předat a zároveň byla obeznámena s reálným stavem kuchyně a dalšího nábytku.) 

2. Zpracování návrhu kuchyně (nábytku na míru)

Nabízíme zpracování návrhu kuchyně a dalšího nábytku na míru pro Vaše externí využití, event. možnost zaměření prostoru, zpracování instalačních výkresů = v případě, že již máte vytipovaného Vašeho dodavatele vestavěného nábytku, ale líbí se Vám naše návrhy a zpracování vizualizací, nabízíme odbornou pomoc při zpracování návrhů. Získáte maximální zájem o Vás a Vaše představy při zpracování návrhu, ukázku několika možných dispozičních variant a jednu konečnou podobu Vaší nové kuchyně (nábytku na míru) ve věrných 3D vizualizacích.

Částka za zpracování návrhu: 420,- Kč vč. DPH za m2 řešeného prostoru (do výšky stropu 270 cm, nad 270 cm počítáno jako další patro) + doprava v případě mého dojezdu za Vámi 8,- Kč/km.
Další úpravy, zpracování orientačních instalačních výkresů a další vícepráce = 985,- Kč vč. DPH za 1 h práce.

 

V případě, že zvolíte tuto formu spolupráce s námi a následně se rozhodnete s námi finálně také realizovat, bude Vám celá částka za zpracování návrhu odečtena z ceny zakázky, resp. poslouží jako první záloha. Dále Vám poskytneme tolik péče, kolik všem našim klientům pro potřeby maximální péče o Vás a zhmotnění Vaší ideální představy, jakož i doladění veškerých detailů projektu před jeho realizací.

Kuchyňské studio Chomutov
V této formě spolupráce je zahrnuto vše následující: (pro zobrazení obsahu rozklikněte)

– Úvodní osobní (preferuji)/on-line schůzka – obvykle trvá 1-3 hodiny, kdy se snažím získat maximum informací od Vás a zároveň Vám předám spoustu informací o možnostech Vaší nové kuchyně (nábytku na míru), při osobním setkání včetně ukázky vzorníku a katalogů, kreslení drobných náčrtků apod.

– Pokud se scházíme na budoucím místě realizace, zaměřuji si sama prostor pro další postup, pokud jinde (např. ve Vašem současném bydlišti, u nás na studiu, on-line), proberu s Vámi rozměrové uspořádání Vašeho prostoru.

– Následně pro Vás zpracovávám možnosti dispozičního řešení pro Váš prostor. Je-li to možné, minimálně 2 varianty, ale počet není omezen. (Snažím se klientům ukázat vždy všechny možné varianty, které mě napadnou). Stává se, že klienti jsou “zaháčkovaní” v jedné variantě např. dle architektonického výkresu, čímž mnohem hezčí nebo praktičtější řešení zazdí dříve, než jej vidí. Proto ke každému půdorysu – dispozičnímu řešení mohu ukázat i jednoduché modulové 3D vizualizace a v případě zájmu je možné se v této základní podobě dispozičního řešení díky funkcím používaného programu i “projít”.

– V následném kroku z navržených řešení vybíráte jednu variantu, která odpovídá Vašemu vkusu, která se Vám z objektivního pohledu líbí nejvíce a se kterou budeme dále pracovat. Já poté kuchyň (nábytek na míru) překreslím do toho opravdu hezkého vizualizačního programu na základě informací získaných při úvodní konzultaci. V rámci této formy spolupráce máte v základní ceně nárok na max. 2 úpravy konečné podoby (ať už rozčlenění skříní, anebo třeba barevného ladění). Další úpravy jsou příplatkové.

– Po schválení finální podoby Vaší nové kuchyně (nábytku na míru) Vám zašlu/předám konečné 3D vizualizace k danému prostoru. Zpracování orientačních instalačních výkresů k danému řešení je možné za příplatek.

3. Zpracování 3D vizualizace

Nabízíme zpracování 3D vizualizace kuchyně, nábytku na míru a jiných prostor pro Vaše externí využití. = V případě, že se Vám líbí naše návrhy a zpracování vizualizací, nabízíme možnost jejich zpracování i Vám. Získáte hmatatelnou představu Vašeho prostoru a jeho barevné podoby ve 3D vizualizaci, možnost dodání i konturovaných výkresů pro vlastní vybarvení.

Částka za zpracování 3D vizualizace: dle náročnosti řešeného prostoru (na základě zaslaných podkladů stanovím individuální cenu) + doprava v případě mého dojezdu za Vámi na potřebnou konzultaci 8,- Kč/km.
Další vícepráce, nutné konzultace k Vašim podkladům a úpravy vizualizací = 985,- Kč vč. DPH za 1 h práce.

Tato forma služby nenahrazuje předchozí dvě možnosti spolupráce s námi. Zde je podmínkou Vaše předchozí iniciativa, která spočívá v dodání co možná nejkonkrétnějších podkladů pro pouhé zpracování 3D vizualizací. Čím konkrétnější poznámky a podklady dodáte, tím věrnější bude 3D vizualizace. Je možné tuto službu kombinovat s osobní/on-line konzultací pro upřesnění Vaší představy.

(Např. zvizualizování Vaší představy o kuchyňské lince – je potřeba dodat půdorys s rozměry stěn, výšky stropu, rozměry oken, dveří, výšku parapetu apod., dispoziční rozmístění spotřebičů a velikosti jednotlivých skříněk + upřesňující informace o rozložení kuchyně – tzn. kde budou zásuvky, kde výklopné skříňky atd. + popis materiálů; ideální jsou náčrtky pro lepší orientaci.)

Kuchyňské studio Chomutov

4. Návrhy ostatních interiérů, odborné poradenství atd.

Nabízíme komplexní zpracování návrhu komerčních i rezidenčních interiérů, zaměření prostoru, zpracování 3D vizualizací, simpleboardu, barevného schématu, přehled vybavení atd. = maximální péče a zájem o Vás a Vaše potřeby při zpracování návrhu, ukázka několika možných variant dispozičních řešení, vyřešení detailů a barevného ladění, event. poctivá česká výroba v truhlárně pod mým osobním dohledem, jakož i následná montáž u Vás doma.
Dále nabízíme poskytnutí odborného poradenství, konzultace, individuální školení, workshopy…

Částka za zpracování návrhu ostatních interiérů: 420 – 870,- Kč/m2 vč. DPH dle upřesnění rozsahu výstupů + doprava v případě mého dojezdu za Vámi na nutnou konzultaci 8,- Kč/km.
Další vícepráce, konzultace, odborné poradenství a úpravy vizualizací mimo předem smluvený rozsah = 985,- Kč vč. DPH za 1 h práce.
(Skupinové workshopy a školení ceněny individuálně.)

V ceně za zpracování návrhu interiéru není zahrnut dohled nad realizací ani realizace samotná!

Pokud máte dotazy, určitě se ptejte, event. si můžeme zatelefonovat. Reaguji co nejdříve je to možné 🙂 🙂

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Uvedené ceny jsou orientační, přesné cenové podmínky naší spolupráce řešíme individuálně.

Poptejte individuální cenovou nabídku