/ by /   Z našeho deníčku / 0 comments

Vyhoření aneb uvědomění, co je pro nás i pro Vás důležité

Je to již skoro 2 roky, co jsme se s Marcelem rozhodli nabídnout Vám jiný, osobnější přístup a kvalitnější služby než ty, s nimiž jsme se setkávali v našich dosavadních praxích. Tenkrát nás k dosažení toho, čím jsme nyní a kam se dále posouváme, vedla touha udělat pro Vás a Vaše domovy prostě VÍC. Nešlo nám prvořadě o dosažení zisku (i když účty někdo platit musí), ale hlavně o dobrý pocit z dobře vykonané práce – a z Vašeho štěstí. A na to je třeba nezapomínat a neustále si to připomínat! Tento článek bych ráda věnovala Marcelovi, ale i klientům, kteří v posledních měsících bojují spolu s námi – kvůli mé dlouhodobé absenci. A také bych byla ráda, aby byl předzvěstí, že bude lépe než doposud!

.

Především bych se za sebe ráda omluvila všem klientům, které jsem v poslední době zdánlivě nechala na holičkách, a kteří ve všech případech POCHOPILI nastalou situaci, aniž by dostali konkrétní vysvětlení. Kteří vyčkali nebo komunikovali s Marcelem (panem truhlářem) a nezatratili nás proto, že já najednou nebyla k dosažení a lhůty k řešení zakázek, naceňování i realizace se prodlužovaly. To vysvětlení všem dlužím. Stalo se to mou vinou, protože u mě po dvou letech intenzivní práce nastal BURN-OUT (Vyhoření). Ze dne na den jsem se fyzicky i psychicky sesypala, doslova ztratila chuť do života a nastalo u mě velké dlouhé NIC. Upřímně jsem ani nevěděla, zda budu schopna se ještě někdy vrátit.

Velké mé díky patří Marcelovi, který to nevzdal a náš společný sen pro Vás udržel.

.

KDYŽ PŘIJDE NIC

Společné podnikání jsme s Marcelem rozjížděli v době coronaviru a neustálého zvyšování cen produktů, které jsme Vám chtěli nabízet. Byli jsme tím oba pod velkým tlakem, protože jsme nikdy neplánovali být nejlevnější. Chtěli jsme pro Vás to nejlepší. Tu honbu za každou vydělanou korunou na úkor kvality jsme rádi přenechávali jiným, garážníkům…

Zatímco naše původní vize spočívala v obohacování Vašich domovů především kvalitní prací a předáním významných hodnot, na které se v dnešním chaotickém světě zapomíná, pro mnohé z Vás se CENA stala prioritním rozhodujícím kritériem k naplnění Vaší potřeby „něco doma změnit“. A mně se tím začal hroutit sen o tom, že dva malí lidé dokáží udělat něco pro lepší velký svět. Také těch starostí na mě začalo být moc. Začala jsem podléhat zvýšenému stresu, přesvědčení a domněnkám, že ztroskotáme. A že naše původní vize nebyla správná ani udržitelná. Tím ve mně něco velmi důležitého umřelo.

Zapomněla jsem na to, co je OPRAVDU DŮLEŽITÉ.

.

„DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO“

Ačkoliv pro mnohé z Vás nemusí působit dobře, že naše malá „firmička“ zažila otřesení v základech, já bych ráda vyjádřila vděčnost za to, že se to stalo. I když je pro mě nyní můj návrat do práce a nalezení nové chuti do seberealizace a plného nasazení do plnění mých, Marcelových, ale i Vašich snů, stále ještě těžký a začleňuji se zpět jen pomalu, krok po kroku, prosím o Vaši trpělivost a pochopení a velmi Vám za ně děkuji. Probuzení toho, na co se postupem času a návalu práce zapomnělo, je totiž darem – hlavně pro Vás a pro všechny naše budoucí klienty.

Díky Burn-outu a Vašim milým reakcím na nastalou situaci, díky podpoře vyjádřené nejen mně, ale i Marcelovi pro zvládání těžkého období, jsem si uvědomila, že na naší VIZI a ŽIVOTNÍM SMYSLU, proč naši práci děláme tak, jak ji děláme, opravdu záleží. A že je to správná cesta.

I nadále proto (nebo ještě ve větší míře) jsme tu pro Vás, abychom Vám předali něco, čeho sami máme na rozdávání…

.

  • naše dovednosti (šikovné ruce pro výrobu a montáže; kreativitu a logické uvažování při zpracovávání návrhů)

.

  • naše hodnoty (lásku k řemeslu; lásku k lidem; pochopení, že to, čím se obklopujeme, činí náš svět a náš život lepším nebo horším podle toho, co si vybereme; že mnohem šťastnějšími nás neudělá velké množství věcí, ale třeba jen jedna kvalitní věc a dobře a s láskou odvedená práce; že cena, kterou platíme, zvyšuje hodnotu toho, co za ni dostáváme – a čeho si o to více vážíme; uvědomění, že navzdory všemu zlému, co nás v životě potkává, existují i způsoby, jak si dopřát více štěstí a spokojenosti kolem sebe – a tím i v nás)

.

  • naše sny (o tom, že v prostředí, které Vám je blízké a souzní s Vámi, je Vám upraveno na míru, se budete všichni cítit lépe a budete mít chuť budovat např. opravdové domovy; o tom, že naše práce má i pro Vás smysl; o tom, že dokážeme zlepšit svět tím, že nebudeme předávat do Vašich rukou jen materiální hodnoty, ale že s Vámi budeme sdílet i naše představy o možném lepším světě nebo o způsobech, jak si takový svět pro sebe vytvořit)

.

  • naše postoje (kdy jsme Vám plně otevření; kdy nemáme co bychom před Vámi skryli; kdy věříme v to, co děláme a jak to děláme; kdy hledáme řešení pro situace, kdy něco zdánlivě nejde)

.

PROSÍM, UVĚDOMME SI…

zda jsme na stejné lodi. Pokud ano, děkujeme s Marcelem za Vaši přízeň, za spolupráci s Vámi a za to, že díky plnění Vašich snů si můžeme plnit i my také naše sny. Obojí je pro nás velmi důležité.

Vaše designérka Šárka Vlčková