/ by /   Interiérové designérství, Nábytek na míru / 0 comments

Proč je komunikace s klientem důležitá

Mnohdy kolem práce interiérového designéra panují nesprávné předsudky. Jedním z nich je, že interiérový designér zařizuje interiér tak, jak se to líbí jemu. A co potom, když si jeho služby zaplatíte a nebude se Vám to líbit? Vždyť přeci vy jste ti, kdo v daném prostoru budou dalších několik let žít… A tak se sen o krásnějším domově rozplývá. Zásadní problém, proč tomu tak je, tkví v KOMUNIKACI. Lidé si velmi často neuvědomují, že komunikace mezi klientem a interiérovým designérem, ale i truhlářem nebo kterýmkoliv zakázkovým výrobcem, je klíčová. Bez komunikace a otevřenosti spolupráce leckdy nefunguje.

.

Komunikace má v českém jazyce několik významů, nicméně vždy se jedná o cestu, jak propojit dva nebo více lidí. V našem případě je zásadní, že právě jedině komunikace dokáže propojit myšlenky interiérového designéra s myšlenkami klienta. V tom celá práce a celý interiérový design vlastně spočívá. Interiérový design má být především služba pro klienty, ne pouze příležitost pro designéry být kreativní v cizím domě a za cizí peníze.

.

1) Komunikujeme způsob spolupráce

Do první fáze komunikace s klientem se dostáváme ve chvíli, kdy nás klient osloví s přáním využít našich služeb. Zcela přirozeně je potřeba domluvit se především na formě naší spolupráce, na způsobu komunikace, na financích a na časových možnostech. Obě strany tím hned v počátku získají přehled o tom, jak vlastně celá jejich zakázka bude probíhat a jaký by měl být její výsledek.

.

2) Komunikujeme představu klienta

Ve druhé fázi řešení návrhu Vašeho interiéru nebo zakázkové výroby zjišťuji již Vaše konkrétní představy, přání a požadavky. Jde o styl nábytku nebo interiéru; co chcete a co naopak nechcete. Co Vám v současné době chybí, ale i čeho byste se rádi zbavili. Pokud jde o jinou službu, kterou nabízím, tak je mým úkolem ve druhé fázi projektu zjistit, jaký výsledek si klient představuje a čeho by rád s naší pomocí dosáhl.

Získat od klienta tyto nejrůznější specifické informace, které designérovi pomohou celý projekt správně uchopit a převtělit jej do uspokojujícího výsledku patří mezi nejdůležitější kroky naší práce. Jde o komunikaci v nejhlubším slova smyslu. Myšlenky, které klient nahlas nevyjádří – nevykomunikuje, neobdržíme. A tudíž s nimi nemůžeme pracovat. Ale platí to i naopak. Klient by také měl předem znát představy, způsob práce a myšlenky interiérového designéra a být s nimi v souladu. PROTO je důležité komunikovat spolu navzájem.

.

3) Komunikujeme v průběhu zpracovávání zakázky

Ať už se jedná o návrh interiéru nebo kuchyně, nebo o jinou službu, často je opomíjena komunikace během samotného procesu. Mnozí se domnívají, že postačuje komunikace ve smyslu předchozího odstavce, ale není to pravda. Čas od času se nám všem stane, že chceme něco dodat a až když už nemáme možnost, tak se nám vybaví ještě další otázky nebo požadavky, které jsme opomněli. Nebo se může stát, že se naše představy, přání, potřeby v průběhu celého procesu změní. Dokud není vyhlášen „stop stav“ a zakázka není zadána do výroby, je stále prostor pro komunikaci, abychom finálně dospěli k výsledku, který bude odrážet a vyjadřovat co nejharmoničtější celek vůči klientovým představám a potřebám.

Veškeré dílčí prvky, především u návrhu interiéru, je třeba společně neustále konzultovat. Nebát se nahlas vyjádřit připomínky, obavy, návrhy, nesouhlas, ale i souhlas a spokojenost. To vše je velice důležité a musí to být vyjadřováno vzájemně. Designér se velmi často nebude bát klienta opravit, bude-li mít za to, že by nějaký krok nebyl vhodný nebo správný, ale zároveň musí respektovat individualitu a konečné slovo klienta, pro kterého tvoří.

Proto se i já snažím být svým klientům co nejvíce po ruce. Je to sice časově náročné, ale věřím, že pro klienta je důležité mít pocit, že se kdykoliv může s někým, kdo vytváří kus jeho domova, co nejdříve spojit. Není nutné být dostupný 24 hodin denně, ale je třeba dát klientovi dostatek prostoru, aby se se mnou mohl spojit a nebyl odkázán jen na osobní schůzky, kterých nemusí být vždy během celého zpracovávání projektu dostatek.

.

4) Komunikujeme v závěru projektu

Pokud funguje komunikace ve všech fázích až do ukončení projektu, neměla by komunikace v poslední fázi vyšumět. Je třeba pro motivaci designéra dostat pozitivní zpětnou vazbu, ale může se také stát, že výsledek nebude stoprocentní. V poslední komunikační fázi je vždy třeba tzv. uklidit stůl mezi designérem a klientem. I když je projekt zkompletován a všechna práce je odvedena, je potřeba si na závěr s klientem projít, zda a do jaké míry jsme spokojeni, jestli je vše v pořádku nebo se něco dalo udělat lépe. Teprve poté je možné zakázku kompletně uzavřít.


Leave a Reply