/ by /   Interiérové designérství / 0 comments

Proč nejsou služby interiérového designéra zdarma

Téměř každý by si přál, aby v jeho interiéru bylo vše správně vyladěné, harmonické a praktické. I přesto spousta lidí služeb a pomoci interiérových designérů nechce využít. Proč? Nejčastěji proto, že jim připadají drahé. Protože… nejsou zdarma. PROČ ale služby opravdového interiérovýho designéra nejsou a ani nemohou být zdarma a co všechno vlastně za své peníze od interiérového designéra můžete získat? Trochu nadhledu a pohledu z druhé strany nabízím v tomto svém článku.

.

Důvod č. 1 – Náklady na zpracování

Ač se práce interiérového designéra zdá jako zábava, kterou zvládne každý a které se každý může věnovat ve volném čase, full-time závazek k odbornému bytovému návrhářství s sebou nese mnohem větší náklady než jen čas. Spousta z nás platí drahé počítačové programy, abychom Vám mohli nabídnout pěkné grafické výstupy. Další naše náklady pak tvoří papírenské potřeby (v mém případě například markery, pastely, speciální papíry, tisk apod.), provozní režije, vzornice, dopravné, účetní… To vše jsou v souhrnu několikatisícové položky. Mimo to, aby naše práce za něco stála, musíme se neustále dovzdělávávat. Navštěvovat veletrhy, účastnit se kurzů, školení apod., do nichž musíme investovat nejen peníze, ale i čas.

.

Důvod č. 2 – Know-how, odbornost, kvalita

Naši práci velmi rádi a často dehonestují lidé, kterým připadá zbytečná nebo přeceňovaná. K zařízení interiéru stačí dle nich jen trocha dobrého vkusu. Tito lidé si zařizují své interiéry svépomocí anebo (žel bohu) nabízejí „naše“ služby zdarma ostatním v rámci svého volného času. Jenže i v interiérovém designu platí, že co je zdarma, to není dost dobré. Nestojí to zkrátka nic, tudíž mnohdy ani za nic. Všechno v životě, co má mít nějakou hodnotu, musí mít zákonitě i svou cenu. Interiérovému designérovi neplatíte penězi za NIC, ale za jeho čas, nápady, know-how a vizi. Za hodnotu Vašeho interiéru, ve kterém se konečně budete cítit spokojeně a který Vám bude vyhovovat nejen esteticky, ale i prakticky. Dostanete interiér, ve kterém se dá žít.

Profesionální interiérový designér není samozvanec, kterému bylo do vínku dáno jen trochu estetického cítění a představivosti. Interiérový designér se ve svém oboru MUSÍ neustále vzdělávat a MUSÍ vědět a znát spoustu věcí. Musí se orientovat v materiálech, od textilii, po typy dřev a kovů. Musí znát jejich technické vlastnosti a vyhodnocovat a aktualizovat dostupné možnosti, které na současném trhu neustále přibývají. Musí znát základní principy používání barev, stylingování, navrhování dispozičních a ergonomických řešení interiérů.

Interiérový designér by měl mít například tušení i o prezentaci interiérů a nemovitostí jako takových. Měl by znát základní principy fotografování interiéru, chápat jak spolu fungují jednotlivé styly apod. To vše by Vám schopný interiérový designér měl umět nabídnout a předat ve formě individualizovaného návrhu Vašeho interiéru. Anebo poskytnout Vám co nejvíce ze svých vlastních znalostí a dovedností při poskytování jakékoliv své jiné služby. Naplnit ale všechny tyto atributy stojí bytové návrháře především jejich čas, který Vám věnovali ještě předtím, než se s Vámi poprvé setkali. I tyto položky je třeba zaplatit.

.

Důvod č. 3 – Životní náklady

Nemálo podstatným důvodem, proč služby interiérových designérů nejsou a ani nemohou být zdarma, je prostá naše existence. Pro nás je bytové návrhářství zaměstnání, práce (byť krásná), stejně jako pro Vás je práce cokoliv jiného, za co pobíráte plat nebo mzdu. Abychom mohli důstojně žít, potřebujeme vydělávat peníze. Abychom měli kde bydlet, co jíst, z čeho platit daně a další odvody státu, musí se nám zaplatit čas, který trávíme prací. A to tedy nejen čas, který Vám věnujeme tváří v tvář, ale i ten čas, kdy se Vám věnujeme, aniž byste o tom věděli.


Leave a Reply